Verhaal

1576 - Overijssel sluit zich aan bij de Pacificatie van Gent

Auteur: 
Jan ten Hove

De ontevredenheid over het Spaanse bewind neemt door de aanhoudende schending van privileges, de zware belastingdruk, de kettervervolgingen en de militaire overlast hand over hand toe.

In de herfst van 1576 komen de Staten-Generaal, waarin alle Nederlandse gewesten vertegenwoordigd zijn, bijeen in Brussel. Op 8 november wordt de gematigde Pacificatie van Gent gesloten. De voornaamste doelstelling is het vertrek van de Spaanse troepen uit de Lage Landen. Ook worden de plakkaten tegen ketterij opgeschort. De Overijsselse Staten gaan unaniem met het verdrag akkoord, maar men is niet van plan zich af te keren van Filips II en de katholieke godsdienst. Het provinciale bestuur vaart uit respect voor het wettige gezag en uit angst voor represailles van de in Deventer en Kampen gelegerde Spaanse garnizoenen een wat halfslachtige koers.

Titelfoto: Prent van de bekrachtiging van de Pacificatie van Gent in januari 1577, afgebeeld in een boek uit 1616. (HCO, Bibliotheek)