Verhaal

1575 - Dood van een cartograaf

Auteur: 
Jan ten Hove

In maart 1575 overlijdt Jacob van Deventer op circa 75-jarige leeftijd in Keulen. De beroemde kaartenmaker is vermoedelijk in Kampen geboren en bezoekt later de Latijnse school in Deventer.

Op grond van zijn uitzonderlijke talent voor het maken van landkaarten benoemt Karel V hem in 1540 tot keizerlijk geograaf. ‘De vader van de Nederlandse ‘cartografie’ maakt gebruik van een recent ontwikkelde methode, de driehoeksmeting. Deze techniek stelt hem in staat zeer nauwkeurige kaarten te vervaardigen. In 1559 krijgt hij van Filips II het bevel om uit militaire overwegingen alle strategisch belangrijke steden in de Lage Landen in kaart te brengen. Aan deze opdracht danken we de eerste betrouwbare stadsplattegronden van Nederland. De cartograaf heeft ongeveer 250 plaatsen bezocht en opgemeten, een prestatie van formaat.

Titelfoto: Kaart van Ootmarsum door Jacob van Deventer, ca. 1565 (HCO, Kaartencollectie)