Nieuwsbericht

Van de Straat: de mannen van de Zwolse reinigingsdienst

We vinden het vanzelfsprekend dat ons afval wordt opgehaald, dat de straten worden geveegd en dat de wegen ’s winters sneeuwvrij gemaakt worden. De ontwikkeling van traditionele reinigingsdiensten tot specialisten in de verwerking en recycling van grondstoffen heeft zich bijna onopgemerkt voltrokken. Zo ook in Zwolle.

Het verhaal van de mannen van de Zwolse reinigingsdienst is onbekend maar verdient het om verteld te worden. Zij waren de mannetjesputters die vroeger de privaattonnen vol fecaliën inwisselden voor een schone ton. Zij maakten in de winter van 1963 de Zwolse wegen weer begaanbaar en kregen daarvoor van de directie een speciale asbak met opschrift.

De verhalen en foto’s horen bij Zwolle en zijn geschiedenis, maar zijn natuurlijk vergelijkbaar met de verhalen uit andere steden. De belangrijkste impuls om gemeentelijke reinigingsdiensten op te richten, lag in de slechte hygiënische situatie in de negentiende-eeuwse steden in ons land. De Zwolse dienst werd in 1869 opgericht en is, op Groningen na, de oudste van Nederland. In 1996 werd de gemeentelijke reinigingsdienst geprivatiseerd en ontstond het Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen (ROVA) als samenwerkingsverband van de 21 gemeenten die verenigd zijn in de Regio IJssel-Vecht. Hoe groot de veranderingen ook zijn, wat blijft zijn de verhalen van de mannen van de gemeentereiniging: de verhalen ‘van de straat’.

Reacties

Wilt u dat de groepsbeheerder contact met u kan opnemen, registreer u dan eerst.

CAPTCHA
Deze vraag is om spam-bots tegen te gaan