Nieuwsbericht

'Bewogen jaren. Zwolle in de Tweede Wereldoorlog' digitaal beschikbaar

Bewogen jaren. Zwolle in de Tweede Wereldoorlog geeft een uitstekend beeld van de sfeer en de gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in de toenmalige gemeenten Zwolle en Zwollerkerspel. Dit geïntegreerd lokaal-historisch onderzoek is gebaseerd op literatuur- en bronnenonderzoek, aangevuld door interviews met betrokkenen.

In een achttal hoofdstukken schenkt auteur Kees Ribbens aandacht aan Zwolle in de jaren dertig, de rol van het gemeentebestuur, het optreden van de gemeentepolitie, het dagelijks leven onder de Duitse bezetting, ontwikkelingen in de politiek en economie tijdens deze woelige jaren, de jodenvervolging en de opkomst van de illegaliteit. Het boek sluit af met een beschrijving van de bevrijding van Zwolle door de Canadezen en de nasleep van de oorlog. Het historisch overzicht is voorzien van een bijlage met het overzicht van alle in deze gemeenten gefusilleerde personen.

Het boek is vanaf nu te downloaden via de volgende link: Bewogen jaren. Zwolle in de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de gebruiksrechten zijn de foto's niet opgenomen in de digitale publicatie. De tekst is ongewijzigd en volledig doorzoekbaar.

Reacties

Wilt u dat de groepsbeheerder contact met u kan opnemen, registreer u dan eerst.

CAPTCHA
Deze vraag is om spam-bots tegen te gaan