Thema

Nieuwkomers in Overijssel

Militairen, ontginners, kolonisten, gastarbeiders, vluchtelingen. Door de eeuwen heen zijn er talloze mensen naar Overijssel gekomen om een nieuw bestaan op te bouwen of die hier gewoonweg zijn blijven hangen. De één met meer succes dan de ander. In de zomermaanden hebben we op MijnStadMijnDorp speciale aandacht voor de verhalen van deze nieuwkomers in Overijssel.