Fotoalbum

Bekende personen in Overijssel

Het thema van augustus 2016 op MijnStadMijnDorp gaat over bekende personen in of uit Overijssel.

Tegenwoordig wordt al snel gedacht aan mensen als cabaretier Herman Finkers (Almelo, 1954), voetbalbestuurder Henk Kesler (Enschede, 1949), voetballer Jaap Stam (Kampen, 1972), zangeres Ilse de Lange (Almelo, 1977), chefkok Jonnie Boer (Giethoorn, 1965), Commissaris van de Koning Ank Bijleveld (IJsselmuiden, 1962) en niet te vergeten zanger, acteur en kunstschilder Herman Brood (Zwolle, 1946 – Amsterdam 2001), maar in vroeger tijden werd gedacht aan de stadsarts, de dorps- of plattelandsdokter, de burgemeester, de baron, de notaris, de dominee en de pastoor. Het waren eerbiedwaardige notabelen die groot aanzien genoten in stad of dorp en waarvoor de bevolking de pet afnam. Het waren veelal mannen die gestudeerd hadden en zich inzetten voor de plaatselijke bevolking.

Zo stond de plattelandsdokter dag en nacht voor zijn patiënten klaar. Ook op zaterdag en zondag kon je een beroep doen op zijn kennis en kundigheid. Hij was een combinatie van dokter, tandarts, apotheker, psycholoog en soms zelfs dierenarts.  

Tot de Tweede Wereldoorlog was de burgemeester vooral magistraat en was hij letterlijk zichtbaar in zijn gemeente. Door zijn jacquet of ambtskostuum met degen zag hij er indrukwekkend uit. In tegenstelling tot tegenwoordig kwam de burgervader veel minder vaak op het stadhuis en werd er minder vergaderd. De burgemeester was gezagshandhaver, maar niet in het minst ook de burgervader die inwoners hielp bij uiteenlopende kwesties. Hij beslechtte o.a. echtelijke ruzies en adviseerde bij de opvoeding van kinderen. Verder had de burgermeester een voorbeeldfunctie.

Notabelen in stad of dorp werden niet tegengesproken, zij hadden immers alle wijsheid in pacht.

Wellicht heeft u zelf nog herinneringen aan een bekend persoon uit Overijssel?

 

Reacties

afbeelding van Albert
De bijschriften van de foto's vragen iets meer aandacht. Tekst lijkt uit een welsprekendheid te zijn geschreven. Voor een niet insider, en dat zijn dan hopelijk heel veel lezers van deze site, roepen zij om aanvullingen. B.v.: 1) De inwijding. Er staan meer personen op de foto, dan van li naar re benoemd en wie is dan wie? 2) Dr. Wanrooy. Welke plaats? 3) Baron van Ittersum. Waar was hij baron? 4) De onderwijzers. Waar is de foto gemaakt? 5) Dr. P. ter Borgh en P. ter Borg. Verschillen in schrijfwijze. Wel dezelfde persoon!? 6) Ter Pelkwijkpark 22. In Zwolle, toch wel? 7) Koestraat 32. In Zwolle, toch wel? Met mijn kennis en vaardigheden is het allemaal wel te vinden (leuk om er naar te zoeken). Voorde puntjes op de i. Het kan beter. Overigens geniet ik van dit soort presentaties.
afbeelding van MSMD redacteur
Goed te lezen dat u zo geniet van onze beeldverslagen. De MSMD-redactie heeft de puntjes op de i gezet en de welsprekendheid eruit gehaald. Helaas is niet bekend wie alle personen zijn bij de inwijding van pastoor Ter Borgh en ook niet waar de foto van de onderwijzers gemaakt is. Hartelijk dank voor uw opmerkingen.

Ook interessant