Thema

Adel in Overijssel

Ooit telde Overijssel meer dan honderd havezaten die vanouds bewoond werden door adellijke en riddermatige families. Deze families hadden zitting in de Ridderschap van Overijssel die verdeeld was over de kwartieren Salland, Twente en Land van Vollenhove. Samen met Deventer, Kampen en Zwolle vormden zij vanaf 1578 de Ridderschap en Steden (de Staten), het bestuur van Overijssel. De adel heeft eeuwenlang een enorme stempel op het bestuur, het landschap en het leven in Overijssel gedrukt. Daarom op MijnStadMijnDorp speciale aandacht voor de 'Adel in Overijssel'.